เป็นเบาหวานอาจทำให้เสียอวัยวะอย่างถาวร

ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมานานนั้นหากคุมระดับน้ำตาลไม่ดีก็จะส่งผลเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานลงไต ความดันโลหิตสูง อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเวลาดูคลิปโป๊ฟรี (xxxญี่ปุ่น) เบาหวานขึ้นตา ทำให้ไม่สามารถดูคลิปโป๊ฟรี (xxxญี่ปุ่น) ได้ตามปกติ และภาวะที่พบได้บ่อยคือ เบาหวานลงเท้า อาการของเบาหวานลงเท้านั้น เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดแผลเรื้อรังตามมาถึงขั้นการรักษาโดยการตัดเท้าหรือตัดขาในที่สุด

เบาหวานลงเท้าคืออะไร
เบาหวานลงเท้าคืออาการที่ปรากฏขึ้นที่เท้าบริเวณที่ขาเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เรื้อรังซึ่งมาจากโรคเบาหวานได้แก่ภาวะหลอดเลือดตีบและเส้นประสาท ส่วนปลายเสื่อม ทำให้คนป่วยไม่มีความรู้สึกบริเวณเท้าและยังเกิดแผลเรื้อรัง เกิดแผลเรื้อรังที่เท้าได้ง่ายขึ้น ถ้ามีความรุนแรงมากการต้องรักษาด้วยการตัดเท้าจนถึงตัดขา

สาเหตุของเบาหวานลงเท้า
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน แบ่งออกได้ 2 ชนิดคือ เกิดจากภาวะแทรกซ้อนฉับพลัน และเกิดจากภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง
1. ภาวะแทรกซ้อนฉับพลัน ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงเกิดภาวะช็อกเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงหรือต่ำลงเกินไป ในงบางรายนั้นอาจจะมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรด สาเหตุหลักที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเวลาดูคลิปโป๊ฟรี (xxxญี่ปุ่น)
2.เบาหวานลงเท้านั้นมีสาเหตุมาจาก ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง เกิดจาก ป่วยเป็นโรคเบาหวานมางานการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ได้ไม่ดีหลักๆแล้ว มาจากหลอดเลือดแดงและระบบประสาทเสื่อมสภาพลงได้แก่
– หลอดเลือดแดงตีบหรือเสื่อม เมื่อระดับอนุบาลสูงมากขึ้นเกินค่าปกติเป็นเวลานานจะส่ง ผลให้เส้นเลือดแดง อักเสบและตามมาด้วยอาการเปราะ ตีบ ฉีกขาดได้ง่าย ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เต็มที่ อวัยวะอย่างเท้า มีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อจะตายเพราะขาดเลือดและ
– เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม เมื่อระบบประสาทส่วนปลายเริ่มมีการ เสื่อมสภาพลงผู้ป่วยก็จะเสียความรู้สึกตามส่วนต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณปลายมือและปลายเท้า เกิดอาการเท้าชาส่งผลให้ การที่เท้าสัมผัสกับของร้อนจัด ผู้ป่วยจะไม่มีความรู้สึกเจ็บ หรือดูคลิปโป๊ฟรี (xxxญี่ปุ่น) แล้วไม่เกิดอารมณ์ทางเพศ ทำให้เสี่ยงที่จะเกิดแผลที่เท้าได้ง่ายขึ้น และในภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ส่งผลให้มัดกล้ามเนื้อบริเวณ ที่ถูกประคับประคองเท้าไม่แข็งแรงเท่าเดิม เท้าจึงผิดรูปทำให้ผู้ป่วยยืน เดิน ลงน้ำหนักเท้ามีตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดแผลกดทับขึ้นมาได้
– ระบบอัตโนมัติเสื่อม ส่งผลในการควบคุมการทำงานของต่อมเหงื่อ หากเสื่อมสภาพต่อไป การปรับความสมดุลของความชุ่มชื้นที่ผิวหนังก็จะเสียไปทำให้ผิวหนังขาดความชุ่มชื้นโดยเฉพาะ บริเวณเท้าจะส่งผลทำให้เกิดแผลเรื้อรัง